دبیر جشنواره حقیقت: طی سه ماه گذشته ۲۵ فیلم انصرافی داشتیم.

 دبیر جشنواره حقیقت گفت: در مجموع و طی سه ماهی که اتفاقات زیادی هم در کشور رخ داد، تا الان تعداد فیلم‌های انصرافی از جشنواره ۲۵ فیلم بوده است که از این تعداد پنج فیلم به دلیل مشکل حقوقی، ۸ فیلم به دلیل مشکل فنی، ۹ فیلم به دلیل عدم تمایل تهیه‌کننده و سه فیلم به دلیل شرایط موجود، انصراف دادند.