اگر بنا به مماشات هم بود بخاطر انتشار این پست باز هم انتظار برخورد با ترانه علیدوستی انتظار زیادی است؟!