فیلم «عنکبوت مقدس» برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم استکهلم شد! بازیگر این فیلم هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره شد!

این فیلم که به اذعان بسیاری از منتقدان بسیار ضعیف است، نماینده دانمارک در اسکار ۲۰۲۳ نیز هست! با وجود اتفاقات اخیر و سوءگیری عیان هنری و ورزشی در دنیا و بر علیه ایران، اگر شعارهای نخ‌نمای هنر و ورزش غیرسیاسی از زبان کسی تکرار شود باید به عقل آن شخص نیز شک کرد!!