ایمان صفا ادعا کرده به او گفته‌اند ده میلیون بگیر استوری حمایتی از تیم ملی بگذار، بی‌بی‌سی هم این خبر را منتشر کرده. صفا هم جواب داده.

صحت و سقم این پول دادن‌ها مشخص نیست، ولی اگر درست باشد باید به عقل فرد پیشنهاد دهنده شک کرد که عملا این افراد را اینطور تربیت می‌کند!!!

این‌ها میشوند جیره‌خوار!! هر طرف که بیشتر پول داد به آن سمت می‌روند.