کارگردان و تهیه‌کننده «ایرانگرد»: رسوم اقوام ایرانی و فرهنگ‌های مختلف کشور به عنوان دارایی‌های ما، بخشی از هویت ما را تشکیل می‌دهند. سعی کردم مردم و مسئولین با هویت‌ خودمان بیشتر آشنا شوند و کاری کنم که هم نسبت به هویت ایرانی خود عشق پیدا کنند و هم از آن مراقبت کنند.

در تلاشم تا فضای پر از سیاه‌نمایی، ‌تاریک و غیر واقعی درباره ایران در رسانه‌ها با واقعیت و حقیقت روشن شود. امیدوارم تا می‌توانم برای ایران کار بسازم و حاضرم در این مسیر و در راه وطنم از جانم بگذرم.