ویدئوهای رقص و ساز و آوازی که به نام خدانور لجعی پخش می‌شوند، در واقع مربوط به بلال نصرویی نوازنده و خواننده‌ی بلوچ هستند. منتها دامنه‌ سناریوهای فریب و دروغ به قدری گسترده‌ است که الان اگر شما تصویر خدانور را گوگل کنید، عکس‌های بلال نصرویی را به شما نشان می‌دهد.