سعودی اینترنشنال خبری منتشر کرده مبنی بر بازداشت پرتو جغتایی، عکاس ورزشی، بعد این عکاس اومده تکذیب کرده و گفته اصلا نه احضار شدم نه بازداشت!