ریحانه پارسا با انتشار یادداشتی، اتهاماتی را بر علیه احسان کرمی و برزو ارجمند مطرح کرده است. ریحانه پارسا احسان کرمی و برزو ارجمند را جایزه بگیر خطاب کرده است.