جشنواره تئاتر فجر | نمایش «یه کاست لته / روی c»
نویسنده: هادی زرقانی
کارگردان: محمد اکبری
جامعه‌ی بی‌مرد
نمایش یک کاسه لته/ روی c، به نویسندگی هادی زرقانی و کارگردانی محمد اکبری در بخشِ مسابقه تئاتر فجر به اجرا درآمد.
دخترکی به همراهِ مادرش که کورمردی دارد، لباس‌های مردانه را می‌شویند و دختر، برای فردی بنام «جابر» لباس می‌شوید. پسری مطرب‌پیشه، درعین حال حقیر و طماع، گماشته‌ی جابر است و از هیچ‌کاری در راستای منافع خود فروگذار نیست، از تملق گرفته و نئشه کردنِ جابر تا پادویی برای دختر جابر.
او می‌خواهد دخترک را به بالینِ جابر بکشاند تا از این وصل، پولی به جیب بزند.
نمایش معرفی جامعه‌ایست که در آن، زنان بار اقتصادی را با هزار زحمت و شستنِ لباسِ زیر مردانه بر عهده دارند.
زنانی که حتی برای مستقل کردنِ مرد مورد علاقه‌شان، حاضرند پول‌هایشان را در اختیارِ مردان به ظاهر مرد بگذارند تا پادو دیگران نباشند.
این جامعه دو نمونه مرد دارد؛ نمونه‌ی اول؛ امثالِ جابر که پول درمی‌آورند اما پولِ حرام و به دنبال عیاشی به هر قیمتی هستند و نمونه دوم؛ امثالِ پسرک که پادویی برایشان غنیمت است و تلاشی برای استقلال نمی‌کنند و اوجِ آمال‌شان، مانندِ جابر شدن است.
این جامعه، در گذشته پهلوان و مَرد داشته که مُرده است. همانگونه که دختر بیان می‌کند جامعه با مرگِ پدرش بی‌پهلوان شده و ناامن است و حال مادر  کورمردی گرفته، چون مَردی در جامعه نمی‌بیند.
در این نمایش نمادین، جامعه‌ای روایت شده که در آن حکومت درخدمتِ قدرتمندانِ مستکبر است که حاضر است همه چیز را قربانی کند! حال آنکه در گذشته، حکومتی پهلوان هرچند فقیر، زنِ نمادین را حفظ می‌کرده و با رفتنش حکومت طماع، تنها به فکر منافع خویش است! و همه چیز از دست رفته است.
این نمایش اولین اجرایی نیست که در جشنواره تئاتر فجر زنان را سیاه بخت و فلاکت زده و مردان را ظالم و بی‌قید نمایش می‌دهد، همچنین در ذیل نمایش‌هایی است که به صورت نمادین و انتقادی جامعه کنونی را به چالش می‌کشد.
روبش را در پیام‌رسان‌ها دنبال کنید
@irwipe