پاسخ هادی حاجتمند؛ کارگردان سینما به تعیین شورای انقلاب توسط امیر فخرآور!

کریمی و پهلوی و گلشیفته و حتی شاهین نجفی هم هست، پس حامد اسماعیلیون چیشد؟؟