ما که جشن هالوین نداریم، کاری جز دعا برای محسن تنابنده از دست‌مان برنمی‌آید.

به‌تازگی مد شده افراد سمت کره جنوبی غش کنند!

حالا اگر این اتفاق در کشور ما افتاده بود چه حرف‌ها که در باب خود تحقیری زده نمی‌شد!!چه بسا از این بی‌فرهنگی فیلم هم ساخته میشد!!