درحالی که علی دایی هنوز مستندات خود را برای اثبات ادعایش ارائه نکرده، و حرف خود را نیز پس نگرفته است، و از سوی دیگر به دلیل افشای راز خانواده پناهی سبب رنجش خاطر آن‌ها شده...

مشخص نیست این افراد از خودِ دایی حمایت می‌کنند یا خطای او!