محمدحسین فرح‌بخش: خاتمی و موسوی و محمد بهشتی گفتند این هنرمندان (محمد علی فردین، ایرج قادری، ناصر ملک مطیعی و...) فاسدند باید بیاندازیدشان دور.... فرح‌بخش پس از پخش مستند برزخی‌ها: بولتنی وجود دارد در دهه شصت که شما می‌توانید نظرات آقای خامنه‌ای و سیدمحمد خاتمی و محمد بهشتی و میرحسین موسوی را درباره هنرمندان قدیم ببینید!! 

این کارنامه بهشتی در حالیست که او اکنون به وزارت ارشاد می‌تازد که ضابط قوه قضاییه شده!! اگر اتفاقات کنونی در زمان بهشتی اتفاق افتاده بود رفتار بهشتی با همین هنرمندان چه بود؟؟