این بار از مسعود زریبافان؛ مدیرکل سابق بنیاد شهید و نامزد چهاردهمین دوره انتخابات، پرستویی با نقل خاطره‌ای از زریبافان خطاب به او گفته رزومه عملکرد مثبت و تاثیر گذارتان را بدهید.