جواد رضویان این روزها مشغول آماده کردن مقدمات تولید طنز آیتمی ۹۰ شبی از اول زمستان تا عید نوروز برای شبکه نسیم است.