حاج آقای عزیز ما همیشه در پاسخ به این سوال که گفتمان دولت شما چیست می فرمودند همان گفتمان امام و رهبری. امروز خیل چند میلیونی تشییع خادم ملت و شهید جمهور، در حقانیت گفتمان عزت آفرین انقلاب اسلامی و استظهار آن به عقلانیت و عاطفه، و شور و شعور، حماسه آفریدند.

‏نام رئیسی مظلوم و مقتدر را برای همیشه بر دیباچه کتاب قطور افتخارات ایران، به ثبت رساندند.