متاسفانه محسن کیایی این پست را منتشر کرده و جمله دروغی را به امام جمعه اصفهان نسبت داده است!

در صورتی که امام جمعه اصلا چنین چیزی نگفته و همان‌طور که در تصاویر می‌بینید ایشان دوسال پیش درباره حجاب موضع‌گیری کرده بودند که در همان زمان منجر به ایجاد حواشی شده و ماجرا تمام شده است. در صورتی‌که کیایی این جمله جعلی را در حال حاضر و در این شرایط منتشر کرده....

متاسفانه این روزها که حساسیت مردم بالاست و تشخیص راست و دروغ کمی مشکل شده و از آنجایی‌که انتشار مطالب، بدون تحقیق و سند، تبعاتی ندارد و منجر به برخورد قانونی نمی‌شود؛ افراد هر خبر دروغی را منتشر می‌کنند و آرامش مردم را بر هم می‌زنند.

امام جمعه