آزاده آل‌ایوب، نجم‌الدین شریعتی، المیرا شریفی‌مقدم از اولین هنرمندانی که به سانحه ی بالگرد رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند.