بانک سرما در مجموعه اژدهای هفت سر در واقع همان بانک سرمایه است که در این سریال به آن پرداخته شده است. احکام صادره برای متهمین: «محمدرضا خانی»، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال محکوم شد.

«یاسر ضیایی شیرکلایی»، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی ۵۲ میلیارد ریال محکوم شد.

«علیرضا حیدرآبادی پور» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شد. «بهمن خادم» و «مهرداد باقری» از اعضای هیئت‌مدیره بانک سرمایه، «خیراله بیرانوند»، مدیرعامل وقت بانک سرمایه و «پرویز احمدی» مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور هرکدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شد.