رسول‌اف با انتشار مطلبی از خروجش از ایران و رفتن به اروپا خبر داد. رسول‌اف که با عفو رهبری از زندان آزاد شد با بی‌شرمی تمام از نیروهای امنیتی و قضایی انتقاد کرده و گفته از این پس ساکن ایران فرهنگی است! رسول‌اف هرچه داشت نه از هنر سینما، بلکه از وطن فروشی و صدقه سر جمهوری اسلامی بود. حالا که فرار را بر قرار ترجیح داد باید دید به همه آوارگانی خواهد پیوست که دلخوش شدند به دشمن و به حاشیه رانده شدند یا فرش قرمز برایش پهن خواهند کرد تا در قِبل وطن‌فروشی‌‌اش منافع بیشتری کسب کند!