انتشار خبر محکومیت سه ساله یاسین رامین بدلیل پرونده اختلاس هلال احمر و واکنش‌های متفاوت رسانه‌ها و افراد داخلی و خارجی سبب عصبانیت مهناز افشار شد. مهناز افشار با تلاش‌‌های فراوانی که جهت اثبات ارادتش به ربع پهلوی کرده، هنوز پذیرش چندانی از سوی طرفداران سلطنت ندارد!

در این میان انتشار خبر محکومیت رامین و پرداختن به آن از سوی افراد و رسانه‌های برانداز خارجی، سبب عصبانیت افشار و حمله به هم کیشان براندازش شده است. این بازیگر فراری پرداختن به حکم محکومیت رامین را پرت کردن حواس‌ها خوانده و توصیه کرده به هدف اصلی بپردازید!!

روز گذشته در خبرها آمد؛ حکم حبس ۱۷ساله یاسین رامین به ۳ سال تبدیل شد؛ دیوان عالی کشور با نقض رأی دادگاه تجدیدنظر یاسین رامین؛ همسر سابق و شاید فعلی مهناز افشار! در خصوص پرونده اختلاس از هلال احمر، وی را به ۳ سال حبس و جریمه ۸۷۳.۸۸۷ یورویی محکوم کرد. این فرد به ۱۷ سال حبس محکوم شده بود که با نقض رای در دیوان عالی کشور این مدت به سه سال تقلیل یافت.