این روزها اخبار و تصاویر بغل کردن‌ها و بوسیدن‌ها که در حال دست به دست شدن است، تنها یک اتفاق نام نهاده می‌شود. اما کنار هم گذاشتن این اتفاقات با انتشار تصاویری مشابه از فیلم‌ها و سریال‌ها که با کارگردانی از پیش تعیین شده است و مدیران و ناظران آن را می‌بینند! کمی تأمل برانگیز است...

اگر بخواهیم با مثبت‌اندیشی از کنار اتفاق‌های مشابه هم عبور کنیم، انتظار حداقلی وجود دارد که بازدارندگی به حدی باشد که اجازه تکرار این رفتارها را در مجامع عمومی سلب کند تا افرادی همچون مهناز افشار و دوستانش در این روزها خوراکی برای ابراز وجود نداشته باشند.

همچنین همانگونه که بارها و بارها همگان گفته‌اند و خواسته‌اند، تدبیری اساسی برای ترک فعل و تخلفات فیلم‌سازان و مدیران نیز، اتخاذ شود!!