حوادث اخیر ایران به گونه‌ای تلخ و سخت بوده که «فرشته حسینی» اهل کشور جنگ‌زده افغانستان را هم وادار به واکنش کرده!!!

اگر به همین نسبت از حوادث و اتفاقات افغانستان و مردم بیگناه کشورش پست و استوری میگذاشت و غم و اندوه می‌خورد چه‌بسا اتفاق خوبی رقم می‌خورد!