آقای موزون با انتشار این کلیپ نوشته: این تصاویر پشت صحنه فصل یکم برنامه است در غربت کامل و بی حمایت تمام نهادهای فرهنگی؛ تقریباً هفت سال پیش است. حدود سال۱۳۹۷، هزینه های دستمزد، تجهیزات، سفرها وغیره: دارایی شخصی خودمان؛ مکان ضبط برنامه (لوکیشن): پارچه روضه خانه خودمان؛ همکاران: رفقای آشنای خودمان؛ پرجوش و خروش: دل‌های تپنده و عاشق خودمان؛ او در ادامه نوشته:

این مطلب را برای توجه هنرجویان و فعالان فرهنگی عرض کردم که مدام می‌فرمایند: «شروع» کار فرهنگی موفق، نیازمند امکانات رفاهی و وسیع است و حامی رسمی دولتی می‌خواهد و مدام دنبال نهادهای فرهنگی هستند برای کسب کمک.

اما در اوضاعی که بنده سراغ دارم، توصیه‌ام(به ویژه برای دانشجویان فیلم‌سازی و برنامه‌سازی تلویزیونی) این است:

اگر ایده موفق و موثری دارید این مراحل را پیش ببرید:

۱.آینده و هدفتان را با خداوند هماهنگ، کسب رخصت و استعداد کنید.

۲.اجرا شده نهایی کار را به خوبی مجسم کنید.

۳.از آمیختن «حداقل امکانات» +«حداکثر خلاقیت» خمیره ای بسازید.

۴.با خمیره ساخته شده، اولین مجسمه کارتان را بسازید.

۵.خواهید دید که روند، برعکس می شود و حالا دیگر نهادهای فرهنگی هستند که به دنبال مجسمه‌های هنری شما خواهند آمد.

اگر میخواهید در خلق عالم شور بیاندازید، زمزمه ذهنتان باشد:

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

و مدام با تمام وجود یادتان باشد که:

او کارگردان است و کار را میگرداند.

او مجری است و اجرا میکند.

او تهیه‌کننده است و همه چیز را تهیه میکند همه چیز را...همه چیز را

حتی خودت را

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh