زهرا خندان / چه نام مبارکی را برای مقابله با نسل کثیف‌ترین حیوانات طول تاریخ بشریت یعنی صهیونیست انتخاب کردی! جناب نامحترم: فرخ‌نژاد. حضرت سجاد علیه‌السلام، در زمانی که به اذعان روایات سه یا پنج یا هفت شیعه باقی نمانده بود، امامت را بر عهده گرفتند و علاوه بر آنکه عامل حفظ زمین و آسمان از فروپاشی گشتند، سبب شدند آن باریکه به چنان عظمتی برسد که صاحبان قلاده‌ی تو و امثال تو چنان ترسی از آن دارند که روز و شب در حال محاسبه برای کاهش قدرت تنها کشور شیعه در جهان هستند! که همواره هم غلط از آب درمی‌آید! زیرا شیعه‌ی امام سجاد علیه‌السلام از چنان استواری برخوردار است که شناختنش برای اذهان شما پست‌تر از سگان و صاحبانتان امکان پذیر نخواهد بود.

چه حیف که برای نان پسرت، حاضر شدی کثافت‌های وجودی خودت را بروز دهی.