قاری نوجوان محفل با تلاوت ملکوتی‌اش دل خیلی‌ها را برد. حسین حقیقی نوشته: «خدا به پدر و مادرش ببخشه یه دونه هم به ما بده»