رفتار نادرست یک مسلمان باعث سست شدن دین افراد می‌شود!!