صلاح الدین سواری که در برنامه محفل همه را بهت زده کرد، حتی نمی‌تواند سوالات عادی را جواب دهد ولی حافظ کل قرآن کریم است!!