پس از جشنواره برلین، فضای مراسم اسکار نیز به همت انسان‌های آزاده که سنگ حمایت از مردم مظلوم غزه را برداشتند رنگ و بوی ضد صهیونیستی گرفت. در این میان حامیان جنایتکاران پست‌تر از حیوانِ عالم نیز بی‌کار ننشستند و خوی خوکی خود را بیش‌ازپیش آشکار نمودند.

جان سینا؛ بازیگر و قهرمان کشتی کج برای اهدای جایزه بهترین طراح لباس همچون حیوانات برهنه به روی صحنه آمد! حق پیروز است و باطل محکوم به زوال و با گذر زمان همگان خواهند دید که مدیران اسکار و شومن‌اش در تاریخ خواهند ماند یا حامیان مظلومان!