نوزدهمین حراج تهران که به فروش آثار کلاسیک و مدرن معاصر ایران اختصاص دارد، عصر جمعه ۶ بهمن ماه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. مراسم حراج و چکش‌زنی آثار در ابتدای برنامه توسط رضا کیانیان انجام شد.

تعدادی از تابلوهای سهراب سپهری از مجموعه درختان او ۳۷ میلیارد به فروش رفت.

نوزدهمین حراج تهران، بهمن ۱۴۰۲

رقم کل مزایده : ۲,۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

رقم نهایی فروش : ۲,۶۵۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال