فصل جدید مجموعه «پایتخت» در دست تولید است و سارا و نیکا فرقانی اصل به گفته خودشان در فصل جدید این مجموعه حضور نخواهند داشت و مدعی شدند که عدم حضورشان بدلیل گذر زمان و رفتن قصه به ده سال بعد است. مهمتر از این دو شخصیت و صدق و کذب اظهار نظرشان، بازگشت «محسن تنابنده» به عنوان نویسنده و بازیگر این سریال است که مواضع او از یاد هیچ کس پاک نشده است.

ایشان اعلام کرده بود که دیگر به تلویزیون باز نخواهد گشت و در فصل‌های جدید و آتی پایتخت حضور نخواهد داشت. نحوه به تفاهم رسیدن برای ساخت فصل هفت مجموعه و بازگشت محسن تنابنده از مواردیست که نیاز است مدیران رسانه ملی آن را شفاف‌سازی کنند. زیرا مردم حق دارند بدانند سیاست مدیران تلویزیون چیست و با چه ساز و کاری ایشان را مجددا پذیرفته‌اند و یا احیانا از وی دعوت کرده‌اند؟

اهمیت این شفاف‌سازی از چند بعد ضرورت دارد؛

۱- برای مردم و به خصوص خانواده شهدا که از عزیزترین دارایی‌هایشان برای حفظ ایران و اسلام گذشتند، شفاف شود که حرمت خون شهدا حفظ شده و دلسردی برای خانواده‌های گرانقدرشان پیش نیاید. ضمن آنکه مردم معمولی نیز دچار تناقض و انفعال نشوند.

۲- هنرمندان جوان و کسانی که پا در این عرصه گذاشته‌اند در اعتقادات ملی مذهبی خود دچار تزلزل نشوند و خیال نکنند هر کس بیشتر مخالفت کند جایگاهش بیشتر حفظ می‌شود. 

۳- اگر تنابنده با ابراز پشیمانی و یا احیانا تعهد شفاهی و کتبی به تلویزیون بازگشته و یا سایر گزینه‌ها، مدیران با شفاف کردن ماجرا، علاوه‌بر اقناع آحاد مردم، جایگاه سازمانی تلویزیون، قانون و حتی خود را برای همگان مشخص خواهند کرد و برعکس اگر بی هیچ پیش شرطی بازگشته و از عملکردش چشم‌پوشی شده، باز هم لازم است مردم بدانند. از اظهارنظرها و پست و استوری‌های جناب تنابنده در باب فتنه زن زندگی آزادی و توهین و نظرات شاذ وی که بگذریم، به هیچ وجه افتخار کردن وی به هم‌نام بودنش با «محسن شکاری» قابل چشم‌پوشی نیست. تنابنده به عنوان یک فرد فرهنگ‌ساز یک جوان جویای نام نیست و قطعا نظراتش مبتنی بر هیجان جوانی نیست.

نیاز است مدیران رسانه ملی حداقل بدلیل اتخاذ چنین مواضعی از سوی تنابنده، چگونگی حصول توافق با وی را برای مردم توضیح دهند؛ چرا که عملکرد تنابنده و مشکلش با تلویزیون منحصرا با آقای جبلی نبوده که علنی نشود. لازم به ذکر است که این درخواست و مطالبه برای هر چهره‌ای مشابه تنابنده نیز وجود دارد.