از ابتدای سال تمرکز گروه بر ساخت دکورهای دیر عموریه؛ کاخ سناتور خاروس و بخش‌های داخلی کلیسا بود و پس از وقفه‌ای یک‌ماهه، فیلم‌برداری در شهرک دفاع مقدس آغاز شد. ادامه این سکانس‌ها در شهرک غزالی تصویربرداری خواهد شد.
علیرضا شجاع‌نوری نقش دوران میان‌سالی و پیری سلمان فارسی را در این سریال بازی می‌کند.