حمله تند و تیز چهار سال پیش احسان کرمی به «سام درخشانی» به یاد دارید؟ که در مصاحبه‌ای گفته بود تابعیت کانادا را به فرزندش هدیه داده!

چه می شود که آدم‌ها اینقدر متفاوت می شوند؟!
عیار انسان موقع عمل مشخص می شود! ای کاش وقت عمل، از شرِ تمام طعنه‌ها، کنایه‌ها و مذمت‌هایی که در حق دیگران می‌کنیم در امان باشیم.
به یاد دارید؟ احسان کرمی و برزو ارجمند در روزهایی که ساختمان متروپل آبادان فروریخته بود در مراسم عروسی ساسی مانکن شرکت کرده بودند در حالی احسان کرمی چند روز پیش از آن انتقاد کرده بود که چرا در روزهای عزای مردم آبادان جشن (سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی) گرفتید؟ برزو ارجمند و احسان کرمی گفته بودند قدم به قدمِ این عزا، همراه مردم آبادان اند. بعد از اعتراض به اجتماع مردم در ورزشگاه آزادی و خواندن سرود سلام فرمانده، عکس های او و برزو ارجمند در مراسم عروسی ساسی مانکن و همچنین عکس یادگاری آن ها با همسر سابق کورش تهامی (که یک بهایی است)، دست به دست می شد... و نُقل رسانه‌ها بودند که این دو نفر احتمالا بدلیل شرکت در مراسم عروسی اعلام کردند که تا هفتم جانباختگان متروپل عکس و ویدیوی تبلیغاتی منتشر نمیکنند!!

آقای احسان کرمی با چه کسانی هم‌نشین شدی؟!!
امثال احسان کرمی اگر بابت پشت کردن به وطن و مردم، مذمت نشن جا دارد به خاطر افرادی که با آنها همکار و هم‌نشین شدند، خودشان را مذمت کنند!
حسین طاهری در با کلید #فرارـمغزها به احسان کرمی گفت:

اون روز اشک تمساح برای مردم آبادان... امروز برای دختر ایرانی و خندیدن به ریش ملت وقت پول شمردن!