سخنگوی انجمن سینماداران:  قیمت بلیت سینماها طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در سراسر کشور به صورت نیم‌بها محاسبه می‌شود. در روزهای دیگر هفته هم طبق روال عادی است.  در روزهای پنج‌شنبه و جمعه تا قبل از ساعت اوج، قیمت بلیت سینماها طبق روال روزهای عادی لحاظ می‌شود اما در ساعت اوج و پس از آن، قیمت بلیت سینماها ۸۰ هزار تومان خواهد بود. ساعت اوج سینماها به تشخیص مدیر سینما بستگی دارد.