علی کریمی که با وقاحت تمام به شهدا و مردم شرکت کننده در مراسم سالگرد شهید سلیمانی توهین کرد حالا با الفاظی زشت به چهره‌هایی حمله کرده که نوع واکنش ناجوانمردانه و توهین‌آمیز او را محکوم کردند. به صورت مشخص او با انتشار استوری‌هایی مهران غفوریان، مهران رجبی و سایر هنرمندان را با الفاظ و برچسب‌های ناشایست خطاب قرار داد!