رئیس سازمان صدا‌و‌سیما با تأکید بر رسالت سنگین رسانه ملی در بازنمایی حقایق فلسطین، گفت: از تهیه‌کنندگان و برنامه‌سازان؛ چه همکاران داخل سازمان و چه مجموعه گسترده تهیه‌کنندگان تلویزیون و سینما درخواست و به ایشان اعلام آمادگی می‌کنم که صداوسیما پذیرای طرح‌های تولید فیلم و سریال در حوزه فلسطین است.