حامد بهداد با انتشار پست یک منتقد سینما، کشته شدن هموطنان عزیز را تسلیت گفت. در این پست نوشته شده؛ باز بعید است چیزی ببینیم و بشنویم جز دروغ و تناقض و...و مقصر جلوه دادن دشمنان فرضی و بعد هم فراموشی و پایمال شدن خون ناحق...به علاوه مشتی تهدید و ادعای پوچ...

با وجودی که برخی انتقادهایی که در این پست آمده به جاست، اما با توجه به سابقه اظهار نظرهای آقای بهداد بهتر بود به همان پیام تسلیت خود اکتفا می‌کرد. بخصوص که در آخرین اظهار نظر خطاب به همگان از امید دادن گفت...