عقده‌های امثال محمد عمرانی تمامی نداره، تسلیت گفتن هم در همین راستا‌ست! زمانی که بخاطر برقراری امنیت امثال نوید افکاری را مجازات کردند هر شب خواب میدید، حالا کنایه میزنه! نه پیام‌های امثال اینها برای مرحوم کیان پیرفلک از دل بود، نه مردم کرمان و نه قاتلان و جنایتکاران! بلکه عقده‌گشایی‌ای بیش نبود و نیست و البته ایستادن در کنار دشمنان ایران و ایرانی.