معنای واقعی آزادی بیان برای صاحبان این رسانه‌ها همین است! اگر اینستاگرام فیلتر نشده بود چه عملکردی در اتفاقات اخیر کشور داشت؟