به گزارش روبش، مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به توهین رضا کیانیان به مرحوم ناصر طهماسب واکنش نشان داد. روح‌الله سهرابی در پستی خطاب به کیانیان نوشته است که: آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟ شما چطور آقای بازیگر؟ وقتی بیشترین حضورهای ارگانی و دولتی را در سریال‌ها و سینمایی‌های دولتی داشته‌اید و دستمزدهای نجومی گرفته‌اید بگویید که ارزشش را داشت؟ خیلی‌ها بر اساس اعتقادشان رفتار کرده‌اند پس ارزشش را داشته است. پای وطن واصول و شهدایش ایستاده‌اند پس ارزشش را داشته است. اما شوربختانه شما اعتقادش را هم ندارید و برای پول و شهرت تن به رفتاری مغایر با اعتقادانت می‌دهی حالا برگرد و گذشته‌ات را مرور کن و کلاه خودت را قاضی و ببین آنچه شما کرده‌اید.

ارزشش را داشت یا آنچه امثال مرحوم استاد طهماسب کرد که در تایید ترس و ذلت شما همین بس که در ایام زنده بودن بزرگ مردی چون استاد طهماسب جرات حمله به او را ندارید و پس از درگذشتش دهان به تخریبش میگشایید. اما ایشان به شجاعت و شهامت شهره بود و با امثال شما رو در رو وارد معرکه می‌شد. بنابرین بیش از این با الفاظ عوام فریبانه بازی نکنید و اجازه بدهید حرفها سربسته بماند که اگر خیلی از حرفها سر باز کند قطعا شما متهم اصلی خواهید بود. حرفهایی از این جنس که در سریال‌ها و فیلم‌هایی با سرمایه ‌مشکوک نقش آفرینی گردید یا سال گذشته در اوج نا آرامی‌ها بطور همزمان هم شعار دادید هم کاسبی گردید و با بازی در فیلم‌ها و برگزاری و ورک شاپها و غیره دستمزدهای نجومی گرفتید و به کارتان مشغول باشید و از به حاشیه کشاندن این سینمای بی‌پناه که تازه روی آرامش دیده پرهیز کنید در غیر اینصورت شما بازنده ‌این کارزار خواهید بود.

ضمنا این دقیقا همان سوالی است که شما هم پس از مرگ باید از خود بپرسید واقعا ارزشش را داشت؟