صفحه باران کوثری رو مشاهده می‌کنید که تمام پیام‌ها رو پاک کردن!
ایشون حتی نکرده مثل «حامد بهداد» بعد از اون پست‌های تحریک آمیزش، با یه پست یا استوری حمله کنه به منافقینی، علی‌نژادی، کسی، جریانی یا دفاعی از وطن و این طور موضوعات، که حداقل فضارو به نفع خودش تلطیف کنه!!