بر اساس آمارها پویانمایی موفق بچه‌زرنگ تاکنون ۳۵ میلیارد تومان فروش داشته و توانسته یک ملیون مخاطب را به سینماها بکشاند. این پویانمایی ارزش دیدن در سینما را دارد و تجربه خوبی برای مخاطب کودک و نوجوان خواهد بود.