«آینه» ساخته محمود کلاری

«رئیسعلی» ساخته سیدرضا میرکریمی

«ساعت ۶ صبح» ساخته مهران مدیری

«نابرادر» ساخته مهدی فخیم‌زاده

«صبح اعدام» ساخته بهروز افخمی

«نامیرا» ساخته شهریار بحرانی

«نبرد غیرممکن» ساخته حمید بهمنی

«دست ناپیدا» ساخته انسیه شاه‌حسینی

«تمساح خونی» ساخته جواد عزتی

نفس‌خور» ساخته محمد کارت

«نهر خین» ساخته جواد افشار

«مداربسته» ساخته مهدی جعفری

«هم‌آهنگ» ساخته بهروز شعیبی

«صبحانه با زرافه‌ها» ساخته سروش صحت

«زودپز» ساخته رامبد جوان