فعال رسانه سعودی خطاب به «ترکی آل شیخ» مشاور بن‌سلمان و مدیر وزارت سرگرمی عربستان: نمی‌خواهی چند هفته رقاص‌خانه‌ها و جشن‌ها را تعطیل کنی تا خون اهالی عزه خشک بشه؟ در هفته‌های گذشته نیز فشارها به پادشاه و مردم عربستان برای حضور اجتماعی در حمایت از مردم غزه افزایش یافته و ظاهراً آل سعود راهکار را در ورود علمای وهابی یافته است!!