مواجهه مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر و یوسف سلامی با مزدور خبرنگار اینترنشنال: شما تروریستید، پول حرام خوردین چشم و گوشتون بسته شده! صحنه عکس گرفتن شهروند نیجریه‌ای با امینی و ای لاو ایران گفتنش جالب بود. انتشار این ویدیو به منظور تائید علت حضور دبیر جشنواره فجر به همراه رئیس جمهور در نیویورک نیست. چرایی این همراهی مورد بحث است و تا حدودی مبهم... در این میان ضبط بخش‌هایی از مجموعه گاندو ۳ که مربوط به تبادل زندانیان است مطرح شده... اما با در نظر گرفتن این مورد نیز اقناع حاصل نمی‌شود!

خوب است که آقای امینی درباره این موضوع توضیح دهند.