هنرمندان در صفحات مجازی خود، هرکدام به نوعی و با ادبیات مخصوص به خود، درباره فوت آرش میراحمدی عرض تسلیت و ابراز ناراحتی کردند.