آرش میراحمدی - بازیگر برنامه‌های طنز تلویزیون - ساعتی پیش در ۲۸م شهریور ۱۴۰۲ بدلیل بیماری سرطان در بیمارستان درگذشت.

روح تمامی درگذشتگان شاد...