آرزو جعفری در صحنه عصر جدید نمایشی را اجرا کرد که سال‌هاست در صحنه‌ها و اجراهای مختلف دچار سانسور و یا تحریف شده است.
روایت نوجوانانی که با سن و سال کم به جبهه رفتند و مادرانی که سال‌ها با خاطرات و آرزوهای فرزندانشان زندگی کردند و چشم انتظار چند تکه استخوان‌ ماندند.
استقبال داوران و مخاطبان که به احترام آرزو جعفری ایستادند، گویای ناگفته‌های بسیاری برای عرصه تئاتر کشور است.
برنامه عصر جدید چند اجرای متفاوت و خوب دیگر همانند گروه پهلوانک‌های ایران زمین، خواننده افغانستانی و جوان کرمانی و...نیز داشته است.