زهرا خندان /آقای برزگر همسر شما! هنجارشکن‌تر از توسلی نیست پس نگران نباش قطعا آزاد می‌شود. چون این ناهنجاری‌ها از جانب عده‌ای اندک و معلوم‌الحال، هنجار عرفی و عقلی یک جامعه را به خطر نمی‌اندازد. فوقش اگر تجارت مادی بلد باشید، همانند فرخ‌نژاد و افشار عمل می‌کنید و ادامه‌ی فعالیت‌های تجاری خود را که با اندک هنری تلفیق شده ادامه می‌دهید. اگر دچار عدم مدیریت هیجانات باشید مانند قاضیانی و توسلی به خانه برمی‌گردید. این کار همسر شما، تقلید کار قاضیانی است.

قاضیانی اکنون کجاست؟ در امنیت همین مملکت نفس می‌کشد

همسر شما هم که تقلید کرده است! پس نگران نباش.

راستی این دمیدن‌ها بر خاکستر جنگ ترکیبی ۱۴۰۱ کارساز نخواهد بود فقط ریه‌ی خود را خسته می‌کنید.