فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان: به اکران انیمیشن بچه زرنگ در سینماهای کشور نزدیک می شویم.به زودی خانه های شما پر از محصولات بچه زرنگ می شود... این تجربه جدیدی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.